Ann-Christine Ruuth

Ställ dig i kön! Men vilket?

Föreläsning

Transpersoner förknippas av många med någon färgglatt utstyrd människa i en prideparad. Men det är långt från verkligheten. Transpersoner är människor vi möter överallt i vår vardag och på de flesta arbetsplatser. Faktum är att antalet människor som inte alls känner sig hemma i det kön de en gång fick av barnmorskan är stadigt växande. Inte minst många unga människor vill inte definiera sig som något av de två kön som står till buds. Transpersoner utmanar den vitt spridda uppfattningen att ”kön” är enkelt att definiera och att det finns två kön med tydliga skillnader. För många är det provocernade. Fördomar, hån, kränkningar, hot och våld hör därför till vardagen för många transpersoner och mer än hälften har funderat på att förkorta sitt liv. I den här föreläsningen utmanas åhöraren med humor och värme att reflektera över vad vi egentligen menar med ”kön”, får kunskap om vad som menas med en transperson och hur vi alla kan bidra till att skapa ett samhälle och en arbetsplats där det är möjligt för var och en att få leva och vara sig själv.

Om Ann-Christine

Ann-Christine har personlig erfarenhet av vad det innebär att vara transperson. Vid 57 års ålder slutade hon leva som man och blev äntligen sig själv. Då var hon sedan många år kyrkoherde och chef inom Svenska kyrkan i Växjö.

Sedan flera år föreläser hon nu på heltid över hela landet om kön, könsnormer och könsidentitet med sina egna erfartenheter i bagaget. Hennes kunder är kommuner, landsting, skolor, kyrkor och företag.

Sagt om ANN-CHRISTINE RUUTh

Magiskt bra!

Psykiatriveckan, Umeå.

Det här borde alla medarbetare få höra!

Malmö Stad.

Boka Ann-Christine Ruuth

0727-44 60 83
info@acruuth.se
www.acruuth.se

Eller genom din vanliga talarförmedling

Vill du gå på Talarfestivalen?

Är du bokare, förmedlare eller köpare av talare eller moderatorer? Välkommen att höra av dig till Festivalgruppen så får du en inbjudan!

Stäng meny