Sofia Karlsson

Gräv där du står

Föreläsning

Du uppfattar och tolkar världen utifrån dina erfarenheter och insikter. Genom att bredda dina perspektiv och få syn på dina normer, privilegier och förutfattade meningar, får du en större förståelse till hur andras verklighet kan se ut – och det är första steget till förändring. Sofia föreläser om hur visioner och värderingar alltid också handlar om bemötande och inkludering, och hur viktigt fikat är inte bara för oss som gillar kaffe och bullar. Genom att utgå ifrån sina framgångar och misslyckande skapar Sofia igenkänning och medkänning hos sin publik, och med hjälp av humor och kunskap ingjuter hon mod och lust till förändring hos alla som lyssnar.

Om Sofia

Sofia har alltid sökt olika sätt och sammanhang för att göra världen lite bättre och låta alla människor få vara dem de är och vill vara. 

Att ständigt behöva ”komma ut” som feminist, som nykterist som flata har varit en bra skola för att kunna se själv och synliggöra för andra samhällets normer och fördomar som begränsar livsutrymmet för de flesta av oss. 

Att alltid tro att hon har något att bidra med och med självklarhet alltid försöka inta en ledarroll har gett Sofia en del magplask och nyttiga erfarenheter. 

Men det har också gjort henne till medgrundare och en av de första talespersonerna för ett feministiskt parti, ordförande för en nationell studentrörelsen, kommunikationschef, konsult och föreläsare. 

Sagt om Sofia Karlsson

Som föreläsare skapar Sofia engagemang och energi och får deltagarna att se sin potential och styrkor. I rollen som processledare är Sofia tydlig och rak, hon får gruppen med sig och ser till att alla går framåt. Ofta använder Sofia humor för att förutom locka till skratt även tydliggöra poänger och slutsatser

Hanna Kroksson, Generalsekreterare LSU

Sofia föreläser om inkludering och bemötande på ett sätt som lockar till både skratt och eftertanke.

Linda Tjällden, Utvecklingssamordnare på Junis- IOGT-NTO rörelsens juniorförbund.

Sofias föreläsning är bitvis roande men också tankeväckande och till viss del provocerande. Vilket är bra - det bidrog till fördjupade diskussioner kring hur vi ser på ledarskap utifrån ett mångkulturellt perspektiv

Ann-Mari Bäckstedt, Utvecklingsledare/enhetschef Närsjukvården i centrala östergötlan

Vill du gå på Talarfestivalen?

Är du bokare, förmedlare eller köpare av talare eller moderatorer? Välkommen att höra av dig till Festivalgruppen så får du en inbjudan!

Stäng meny